Sunday 27 November 2022 | 3 Jumada Al Oula 1444 AH

Marshiya Khawi

Sunday 5th September 2021 (27th Muharram 1443)

10:30m-12:00pm Mehfile Asghari