Wednesday 31 May 2023 | 11 Dhul Qidah 1444 AH

Mr Sajjad Rizwan Rattansi and Miss Sukaina Khalil Kanji

The Jamaat recorded the Engagement (Nondh) of the following:

Groom: Mr Sajjad Rizwan Rattansi

Bride: Miss Sukaina Khalil Kanji

On: 10th Shawwal, 1441