Sunday 28 May 2023 | 8 Dhul Qidah 1444 AH

Mr Minhal Mustafa Gulamhussein and Miss Mahdiya Sajjad Karmali

The Jamaat recorded the Engagement (Nondh) of the following:

Groom: Mr Minhal Mustafa Gulamhussein

Bride: Miss Mahdiya Sajjad Karmali

On: 17th Dhul Hijja, 1441