Monday 27 June 2022 | 28 Dhul Qidah 1443 AH

Mr Minhaal Meghji & Miss Heena Bhayani

The Jamaat recorded the Engagement (Nondh) of the following:

Groom: Mr Minhaal Hasnein Meghji of Dar es Salaam

Bride: Miss Heena Kausar Asmatali Bhayani of India

On: 8th Shawwal 1441