Saturday 2 July 2022 | 3 Dhul Hijjah 1443 AH

Mr Faisal Hasnain Hooda and Miss Alina Mehboob Murji

The Jamaat recorded the Engagement (Nondh) of the following:

Groom: Mr Faisal Hasnain Hooda

Bride: Miss Alina Mehboob Murji

On: 8th Jamadiul Akhar, 1441