Sunday 27 November 2022 | 3 Jumada Al Oula 1444 AH

Abbasali Bashir Bandali & Kaniz E Fatema Akil Kanji