Mohamedabbas Shabbir Anwer Manekia & Zainab Mahmood Rahim