Wednesday 8 February 2023 | 17 Rajab 1444 AH

Marhuma Gulzarbai Bashir Abdulkarim