Sunday 5 February 2023 | 14 Rajab 1444 AH

Marhum Alhaj Asgarali Nazarali Bharwani (kassam Mohammed)