Saturday 26 November 2022 | 2 Jumada Al Oula 1444 AH

Marhum Alhaj Akhtar Nazarali Kara