Monday 8 August 2022 | 9 Muharram 1444 AH

Marhum Haji Aunali Gulamali Mawji